30 oktober 2008

Alhambra

Ahambra i Spanien.
Tegnet da jeg var på Interrail i Spanien med Lene.