09 december 2008

Gid gid gid det snart var sommer!


Gid det snart var sommer, saa de store solbriller kunne tages frem.